Verbind

Door communicatie worden mensen met elkaar verbonden, en werkt men met betrokkenheid aan het succes van een project.

KYP helpt eenduidig te communiceren waardoor verbindingen ontstaan, tussen mensen, taken, bedrijven en zelfs andere programma’s waardoor integrale project communicatie eenvoudig wordt:

  • Taken worden verbonden met mensen die er verantwoordelijk voor zijn.
  • De afteller verbindt de afspraak over het moment van beginnen en wanneer het klaar moet zijn aan de prioriteit van de verbonden partijen.
  • Het project en alle taken worden met elkaar verbonden door de inhoud van de contracten, tekeningen en overige documenten en de controlelijsten verbinden de kwaliteit van de uitvoering met de taak.
  • Het digitale dossier maakt de verbinding tussen de werkelijke gang van zaken en het projectarchief.
  • Mensen worden met elkaar verbonden door hun rol in het project; de projectmanager, de leverancier, de uitvoerende maar ook de klant en het secretariaat.
  • Rollen worden met elkaar verbonden via berichten en het lezen van het projectdagboek van de projectbegeleider (blog).
  • KYP verbindt gegevens en kwaliteit via ED Controls met de planning.