Verbeter

Kwaliteit wordt duurzaam door te leren van wat er gebeurd is. Verbeteren wat goed gaat en voorkomen wat fout ging. LEA(R)N

Het digitaal dossier registreert de geplande en het werkelijke: start van elke activiteit, einde van elke activiteit en hoeveelheden per activiteit. Ook wanneer documenten beschikbaar en gelezen zijn.

Alle communicatie via berichten en het project dagboek zijn achteraf beschikbaar, zelfs wanneer notificaties zijn bevestigd (op tijd, te laat, niet).

Door de analyse van deze gegevens wordt verbeteren werkelijkheid, de waarde voor de klant vergroot, de tijd waarin wordt gewerkt verkort en het leert de (project) organisatie om steeds beter te worden.

Iedereen die bij een project betrokken is krijgt “zijn/haar” projectgegevens aan het einde van het project digitaal beschikbaar. Analyse kan individueel of project-gewijs plaats vinden.