Plan

Plannen is heel eenvoudig met KYP.

Eerst maak je een “nieuw project” door de button rechts op de projecten pagina aan te klikken en de gegevens in te vullen van het project waar de planning betrekking op heeft (naam en startdatum zijn verplicht). Na “opslaan” te hebben gekozen wordt het project aangemaakt.

Wanneer je nu op het vakje klikt met de naam van het project opent het scherm van de projectmanager.

Nu kun je gaan plannen door een taak toe te voegen: klik op “+taak” en dan:

  1. Vul de naam van de taak in
  2. Klik op begin en kies de start datum
  3. Klik op einde en kies de eind datum

Nu opslaan kiezen en de eerste taak is gepland. Dit gaat sneller dan Excel en simpeler dan MSproject of Powerproject.

Door een aantal taken te selecteren en dan op “+fase” te klikken ontstaat er in een planning een fase met meerder taken. Deze kan voor de leesbaarheid van de planning ingeklapt worden.

LEAN plannen

Elke taak bestaat uit naast elkaar geplaatste vakjes die lijken op Post-its. Aan deze post-its kan informatie gekoppeld worden.

Hierdoor kan met KYP geheel volgens de LEAN planningsprincipes gepland worden. Hierbij wordt aan elke taak de locatie gekoppeld waar de taak moet plaats vinden (4 mogelijkheden):

  • Fase: Om onderscheid te maken binnen een groter geheel. Bijvoorbeeld welk gebouw als er meerdere komen.
  • Object: De eenheid binnen de fase zoals een woning.
  • Niveau: Het niveau binnen het object zoals een verdieping.
  • Positie: De positie op het niveau.

Deze verdeling verdeelt elk niveau in 9 posities waardoor eenduidig de locatie van de taak kan worden vastgelegd.

Ook de volgende informatie kan hier worden opgeslagen:

Voltooid: Tevens kan aangegeven worden of de activiteit van de post-it voltooid is. In een actieve planning komt er dan een “V” in de post-it te staan.

Mijlpaal: Wanneer ene post-it geen taak maar een beslismoment is kan dat ook hier aangegeven worden. De post-it wordt dan een opvallende driehoek in de planning.

Aantal: Het aantal uren of hoeveelheid materialen kan hier ingevoerd worden, zowel geschat als werkelijk ( eventueel automatisch door samenwerking met IQ-pass).

Notitie: Hier kan een willekeurig notitie aan de taak worden gekoppeld.