Implementatie

Het implementeren van een integrale software oplossing binnen de bedrijfsprocessen van uw bedrijf vraagt om een zorgvuldige afweging. Onder andere hoe programma’s met elkaar kunnen communiceren. KYP communiceert met ED Controls. Maar verwerkt ook planningen van MS project en Powerproject. Ook zijn specifieke toepassingen gemaakt voortijdregistratie in samenwerking met ID-pass. Het klantgerichte gebruikvan de projectgegevens zijn hierbij voor ons uitgangspunt.Vanzelfsprekend kunnen we het zo organiseren dat ook de vertegenwoordiger van het andere software pakket aanwezig is.

Vraagstukken die besproken worden zijn:

  • Op welke wijze en momenten wenst u kwaliteitscontrole uitvoeren?
  • Heeft u een via internet toegankelijk document management systeem?
  • Wilt u de software op een eigen server laten draaien of kan het in de Cloud?
  • Werken u of uw klanten reeds met een van de programma’s welke met KYP communiceren?
  • Wilt u de software integraal implementeren of per project?
  • Bent u gewend digitaal te archiveren?

Door middel van deze en nog vele andere vragen wordt er een analyse gemaakt van de beste combinatie van software en waar de prioriteit bij de implementatie wordt gelegd.

Elk bedrijf en elk project is specifiek daarom deze persoonlijke benadering om u te helpen bij het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen en de projectresultaten. De kosten van deze analyseWorden vooraf met u besproken en worden een onderdeel van de totale implementatie kosten.

Tenslotte kunnen wij ook het design van KYP aanpassen zodat het programma past binnen uw huisstijl en het programma als uw “huismerk software” herkenbaar zal zijn.

Wanneer u de implementatie van projectsoftware overweegt kunt u contact opnemen met Bas Roestenberg, bas.roestenberg@kyp.nl.